Podstatnou změnou je , že jsme nepřihlásili do soutěží družstva mužů a žen. Takže v oddíle máme pouze mládež.Po úspěšných letních soustředěních / nejmladší v Krásné,ostatní v Bolaticích/ trénujeme takto :Přípravka na ZŠ Školní, Po. 16,00 - 17,30, Čtvrtek 15,30 - 17,00 hod.

Žákyně a Kadetky :  hala GOA  Pondělí a čtvrtek  18,15 - 19,45 hod

                                            pátek 16,00 - 17,30 tělocvična na GOA žáčky A a kadetky

                                            pátek 16,30 - 18,00 ZŠ Školní - ml. žákyně a žákyně B

Do krajských soutěí jsme přihlásil 2 drožstva starších žákyň , 1 družstvo ml. žákyň a 1 družstvo kadetek.Mladší a starší žákyně hrají turnajově. Soutěž kadetek se přibližuje dospělým, vždy v sobotu budou hrát 2 utkání na 3 vítězné sety. První utkání začíná v 10 hod a druhé ve 13 hod.

Program je celkově velmi náročný ,proto budeme potřebovat vaší pomoc při dopravě. V minulém období jsme spolupracovali s omezeným počtem rodičů ale letos budeme potřebovat větší pomoc.Na schůzce která se uskuteční 19.9. v 17 hod. na hale vám poskytneme další informace.Vaše účast je proto velmi nutná.

Informace k platbám : 

- zápisné DDM - 300,- na pololetí v hotovosti odevzdáte trenérovi s přihláškou. 

- členský příspěvek SK Slezan 900 Kč/150 na měsíc/ zašlete na účet SK 237296508/0300

Jiří a Jana