My sportovci, trenéři a funkcionáři Sportovního klubu Slezan Orlová, spolek bychom chtěli touto formou poděkovat za poskytnutí příspěvku v rámci Programu Podpora sportu MSK na rok 2023. Finanční příspěvek byl použit na zakoupení sportovních pomůcek, což nám umožnilo zlepšení sportovní přípravy všech družstev našeho volejbalového oddílu. Dále jsme finanční příspěvek používali na sportovní činnost - platby startovného družstev starších žákyň KP MSK U16 a odměny rozhodčím mistrovských utkání U20 a U16. Zároveň bychom chtěli poděkovat regionálnímu pracovišti ČUS v Karviné za administraci projektu.

Do přeboru MSK jsme přihlásili tato družstva. Pod vedením Michaely Winklerové startují velmi úspěšně juniorky

U 20. S Frýdkem  Místkem a Frenštátem bojují o první místo v soutěži.

Dále máme v kraji 2 družstva starších žákyň U16. Družstvo A vede Kamila Šimková a družstvo B Dominika Prokůpková.. Oba kolektivy se umísťují v druhé části tabulky mezi 32 družstvy. O konečných výsledcích vás budeme informovat.

V prvním pololetí minulého roku bylo našim hlavním úkolem zajištění finančních prostředků pro sportovní činnost SK Slezan Orlová. Tuto důležitou úlohu zajišťuje již několik let Jana Šertlerová. Mimo tuto činnost je ve Slezanu trenérkou družstva juniorek A. Druhé družstva U20 vede Michaela Winklerová. Družstvo U16 - žákyně vede Kamila Šimková a Jiří Drobek. Do přípravky se nám letos přihlásilo 12 děvčat a musíme říct, že téměř všechny mají předpoklady se volejbal naučit. Tato děvčata vede Jiří Drobek. Všechny družstva trénují v hale GOA. Přípravky trénuje v malé tělocvičně v pondělí a úterý. Juniorky B a starší žákyně trénují v hale GOA v pondělí a čtvrtek. Juniorky A pak v pondělí, čtvrtek a pátek. V současné době jsou rozehrány soutěže KP U20 a U16. Obě družstva juniorek aspirují na postup do dalších bojů o přeborníka MSK. Starší žákyně ve své soutěži sbírají zkušenosti, jelikož hrají prvním rokem a už zakusily svá první vítězství.

VELMI RÁDI BYCHOM VE SVÝCH ŘADÁCH UVÍTALI ZÁJEMCE O TRENÉRSKOU ČINNOST. Zajistíme jim vyškolení a jejich práci finančně zhodnotíme.

V rámci Smlouvy o poskytnutí příspěvku na základě projektu PODPORA SPORTU MSK obdržel SK Slezan Orlová, spolek příspěvek ve výši 43 tisíc korun. 

Tyto finanční prostředky byly použity na zajištění sportovních soutěží všech družstev. Dále jsme z těchto prostředků zajistili dopravu na jarní i letní volejbalové soustředění. Pro částečně nepříznivé počasí během soustředění jsme byli nuceni využít sportovní halu v Raškovicích. I tuto položku jsme obdrželi z obdržené dotace MSK.

Z těchto uvedených faktů vyplývá, jak byla podpora sportu MSK pro nás důležitá.

Za všechny naše členy děkujeme okresním a krajským tělovýchovným orgánům za výraznou podporu naší sportovní činností.

 

PODĚKOVÁNÍ  MSK za příspěvek v rámci programu PODPORA SPORTU MSK pro rok 2021

Rok 2021 nezačal pro náš volejbalový klub, tak jako pro všechny sportovce, příznivě.  Z důvodu coronavirové pandemie jsme nemohli dohrát krajské soutěže dětí a mládeže i 1ligu juniorek. Po umožnění opětovně sportovat jsme všichni „naběhli“ do sportovní haly GOA a pilně trénovali. Zúčastnili jsme se krajských turnajů žákyň 5.6.2021 v Bílovci i Raškovicích (rozděleno dle ročníků), kde ročník dívek 2007-2008 obsadil krásné  3.místo. A určitě to děvčata „nakoplo“ do dalšího volejbalového tréninku.

Začali jsme se soustředit na přípravu letního volejbalového soustředění, které proběhlo v srpnu v Krásné. Byli jsme nadšeni, jelikož se zúčastnila skoro všechna děvčata hrající volejbal v našem klubu. Rovněž v letních měsících probíhaly tréninky na beachvolejbalovém kurtu v Orlové.

V nové sezóně 2021/2022 jsme se přihlásili do KP MSK starších žákyň a kadetek. Dále hrajeme 1ligu juniorek. Soutěže stále probíhají a věříme, že to takto bude co nejdéle.

Cílem programu Podpora sportu MSK pro rok 2021 bylo zlepšit sportovní podmínky pro zkvalitnění výuky volejbalu a všeobecné tělesné přípravy. Velmi důležitá je také výstroj děvčat, která je součástí posílení sebevědomí a především bezpečného sportování.

Z tohoto důvodu jsme nakoupili nové volejbalové míče a sportovní obuv MIZUNO (družstvo kadetek).

Velmi podstatná byla volejbalová příprava v době letních prázdnin  a proto jsme z programu podpořili letní volejbalové soustředění, kde jsme zaplatili cestu na soustředění a v době nepříznivého počasí i trénink v tělocvičně ZŠ Janovice. Další finance byly použity na cestu na zmíněné turnaje, konkrétně do Bílovce.

Cíl programu byl naplněn a za poskytnutí příspěvku v rámci projektu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2021 musíme poděkovat za finanční částku ve výši 40700 Kč. 

 

Jana Šertlerová

Naše sportovní činnost byla ze známých důvodů přerušena. Správní rada Českého volejbalového svazu dne 10.2.2021 rozhodla o zrušení mistrovských soutěží ročníku 2020/2021. Pro soutěžní období 2021/2022 získávají družstva právo účasti v soutěžích, do kterých byly zařazeny pro soutěže 2020/2021. Právo účasti našich děvčat   v 1lize juniorek pochopitelně využijeme. Naše hráčky jsou ročníkově mladé a kadetky se staršími žákyněmi jsou připraveny doplnit. O situaci v krajských soutěžích jsme nebyli doposud informováni.

Čas bez tréninků a utkání jsme využili k administrativní činnosti. Pro další období jsme zajistili halu GOA. Požádali jsme o příspěvek na činnost v roce 2021 u MěÚ Orlová. Taktéž jsme využili možnosti přihlásit se do programu MŮJ KLUB 2021 u Národní sportovní agentury, kde již víme, že jsme byli úspěšní. Ve spolupráci s ČUS Karviná jsme zažádali o příspěvek v dotačním programu MSK. Našim tradičním partnerem je Nadace OKD. V minigrantu Srdcovka jsme požádali o finanční podporu pro vybavení starších žákyň. Patronem se stal otec naši dvojčat Terezy a Adriany pan Radek Salamon.

Těšíme se, že již brzy vyměníme úřadování za možnost volejbalového tréninku.

Jiří Drobek, Jana Šertlerová