My sportovci, trenéři a funkcionáři Sportovního klubu Slezan Orlová, spolek bychom chtěli touto formou poděkovat za poskytnutí příspěvku v rámci Programu Podpora sportu MSK na rok 2023. Finanční příspěvek byl použit na zakoupení sportovních pomůcek, což nám umožnilo zlepšení sportovní přípravy všech družstev našeho volejbalového oddílu. Dále jsme finanční příspěvek používali na sportovní činnost - platby startovného družstev starších žákyň KP MSK U16 a odměny rozhodčím mistrovských utkání U20 a U16. Zároveň bychom chtěli poděkovat regionálnímu pracovišti ČUS v Karviné za administraci projektu.