Naše sportovní činnost byla ze známých důvodů přerušena. Správní rada Českého volejbalového svazu dne 10.2.2021 rozhodla o zrušení mistrovských soutěží ročníku 2020/2021. Pro soutěžní období 2021/2022 získávají družstva právo účasti v soutěžích, do kterých byly zařazeny pro soutěže 2020/2021. Právo účasti našich děvčat   v 1lize juniorek pochopitelně využijeme. Naše hráčky jsou ročníkově mladé a kadetky se staršími žákyněmi jsou připraveny doplnit. O situaci v krajských soutěžích jsme nebyli doposud informováni.

Čas bez tréninků a utkání jsme využili k administrativní činnosti. Pro další období jsme zajistili halu GOA. Požádali jsme o příspěvek na činnost v roce 2021 u MěÚ Orlová. Taktéž jsme využili možnosti přihlásit se do programu MŮJ KLUB 2021 u Národní sportovní agentury, kde již víme, že jsme byli úspěšní. Ve spolupráci s ČUS Karviná jsme zažádali o příspěvek v dotačním programu MSK. Našim tradičním partnerem je Nadace OKD. V minigrantu Srdcovka jsme požádali o finanční podporu pro vybavení starších žákyň. Patronem se stal otec naši dvojčat Terezy a Adriany pan Radek Salamon.

Těšíme se, že již brzy vyměníme úřadování za možnost volejbalového tréninku.

Jiří Drobek, Jana Šertlerová